Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i Miasto Szadek
Menu góra
Strona startowa Inne Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, bieżące, menu 61 - BIP - Gmina i Miasto Szadek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

Petycje

PETYCJE:


Petycja - Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko – Elektromobilność - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Petycja - Dbajmy o Najmłodszych i Młodzież - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Inicjatywa Rodzinne Miejsca - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Rozpatrzenie / uchwała - pobierz


PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO - pobierz

Załączniki do petycji - pobierz 

Odpowiedź - pobierz

Rozpatrzenie / uchwała - pobierz


PETYCJA skierowana do Samorządu Gmin - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Rezygnacja z petycji - pobierz


List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Odpowiedź /RADA GMINY i MIASTA SZADEK/ - pobierz

Odpowiedź na pismo UGiM w Szadku - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Pismo - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/223/2021 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazania właściwemu podmiotowi - pobierz


PETYCJA Do Rady Miasta/Gminy ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Technologia przeciw COVID-19 w domach opieki społecznej - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Zdaniem Wnioskodawcy Sfery Rządowe - w skali macro - coraz intensywniej efektywniej walczą z epidemią SARS-CoV-2, zwanej w dalszej części wniosku/petycji -  „COVID-19” - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Czy w Państwa Urzędzie działa system EZD? - pobierz

Ankieta - pobierz  


Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników - zdalny pomiar temperatury - zamówienia publiczne z uwzględniem zasad uczciwej konkurencji - informacja, prezentacja

Odpowiedź - pobierz


PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) - pobierz

Odpowiedź - pobierz 

Odpowiedź - pobierz


PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - 6 grudnia 2019 r. - pobierz

Uchwała Nr III/4/2019 w sprawie zaopiniowania petycji złożonej drogą elektroniczną w dniu 06 grudnia 2019 r. przez p. Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego - pobierz

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - 28 listopada 2019 r. - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Uchwała Nr III/3/2019 w sprawie zaopiniowania petycji złożonej drogą elektroniczną w dniu 29 listopada 2019 r. - pobierz


Dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - pobierz

Odpowiedź - pobierz


Petycja Mieszkańców miejscowości Wielka Wieś w sprawie uwzględnienia w systemie kursowania autobusu szkolnego również naszej miejscowości - pobierz

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI - pobierz


Zmieniajmy Gminy na Lepsze - pobierz


Redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych - pobierz

Odpowiedź - pobierz


---- mikroporady_CMYK rozszerzony kolor.jpg

https://mikroporady.pl/

Inicjatywa - pobierz

Procedura / Regulamin - pobierz

Odpowiedź - pobierz

 

 


 

Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze

Inicjatywa - pobierz

Odpowiedź - pobierz 


 

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia  Programu Nauki Zachowania - http://www.programnaukizacowania.pl - pobierz


Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - pobierz


 

  • Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną - POBIERZ

    Odpowiedź: POBIERZ

 
  • Walczmy ze smogiem - zarządzajmy energią - dbajmy o czystość powietrza - pobierz

Biuletyn - pobierz         Broszura - pobierz

Odpowiedź - pobierz

 
 

  • Dbajmy o najmłodszych - ulepszajmy infrastrukturę - Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze - pobierz

Regulamin - pobierz

Odpowiedź - pobierz

 


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania  z petycjami składanymi do Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - pobierz 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail).

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz: Wzór petycji 

Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą: Wzór zgody

Anonimy nie są rozpatrywane.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, Sekretariat UGiM Szadek (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek 7.30-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00.

Metryka

data wytworzenia
2016-11-02
data udostępnienia
2016-11-02
sporządzone przez
Urbaniak Sylwester
opublikowane przez
Kurzawa Michał
ilość odwiedzin
3581
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.