Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i Miasto Szadek
Menu góra
Strona startowa Inne Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Współpraca z organizacjami pozarządowymi, bieżące, menu 58 - BIP - Gmina i Miasto Szadek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz

Karta oceny formalnej - pobierz

Karta oceny merytorycznej - pobierz

Wzór sprawozdania - pobierz

Wzór oferty - pobierz

Zarządzenie 83/2021 - pobierz

 

 

 

Protokół z konsultacji społecznych dotyczący Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi - pobierz

 


 

---- doc05599520200414132524.jpg

 

Wykaz Organizacji Pozarządowych Działających na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres:

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Choszczewo

Choszczewo, 98-240 Szadek

2.

Stowarzyszenie Kobiet z Przatowa i Dziadkowic

Przatów 21,98-240 Szadek)

3.

Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic „KOS”

Szadkowice Ogrodzim; ul. Widawska 16,

98-240 Szadek

4.

Grupa Inicjatyw Społecznych – Prusinowianki

Prusinowice 49, 98-240 Szadek

5.

Stowarzyszenie Społeczne Mieszkańców Grzybowa

Grzybów,98-240 Szadek

6.

Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku

ul. Widawska 16,98-240 Szadek

7.

KGW Boczki

Boczki, 98-240 Szadek

8.

KGW Karczówek

Karczówek, 98-240 Szadek

9.

KGW Wilamów

Wilamów, 98-240 Szadek

10.

KGW Tarnówka

Tarnówka, 98-240 Szadek

11.

KGW Sikucin

Sikucin, 98-240 Szadek

12.

KGW Wielka Wieś

Wielka Wieś, 98-240 Szadek

13.

KGW Szadek

 

14.

Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Ogródków Działkowych Miasta i Gminy Szadek

ul. Wilamowska 18/38, 98-240 Szadek

15.

Towarzystwo Przyjaciół Szadku

ul. Widawska 16, 98-240 Szadek

16.

Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Prusinowicach

Prusinowice 49, 98-240 Szadek

17.

Stowarzyszenie Klubu Trzeźwości – Wspólna Droga 3

ul. Warszawska 19/27, 98-240 Szadek 

18.

Stowarzyszenie Oświatowe „ Nasza Szkoła”

Sikucin 1, 98-240 Szadek

19.

Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe

ul. Prusinowska 4, 98-240 Szadek

20.

OSP w Rzepiszewie

Rzepiszew 20, 98-240 Szadek

21.

OSP w Grzybowie

Grzybów 56, 98-240 Szadek)

22.

OSP w Tarnówce

Tarnówka 11, 98-240 Szadek

23.

OSP w Kobyli Miejskiej

Kobyla Miejska 12, 98-240 Szadek)

24.

OSP w Kromolinie Starym

Kromolin Stary 23A, 98-240 Szadek

25.

OSP w Przatowie

Przatów 21, 98-240 Szadek

26.

OSP w Łobudzicach

Łobudzice 21A, 98-240 Szadek)

27.

OSP w Szadku

ul. Nowe Miasto 9, 98-240 Szadek

28.

OSP w Kotlinach

Kotliny 71, 98-240 Szadek

29.

OSP w Krokocicach

Krokocice 26, 98-240 Szadek

30.

OSP w Wilamowie

Wilamów 41, 98-240 Szadek

31.

OSP w Borkach Prusinowskich

Borki Prusinowskie 36, 98-240 Szadek

32.

OSP w Choszczewie

Choszczewo, 98-240 Szadek

33.

OSP w Szadkowicach

Szadkowice, 98-240 Szadek

34.

OSP w Sikucinie

Sikucin 19, 98-240 Szadek


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok – zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 w/w ustawy - pobierz


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok – zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, dz.U. z 2019r. poz 37). - pobierz 


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok - zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  pobierz


 

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok - pobierz

 Załącznik do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28.11.2018 r. - pobierz

 


Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 3 kwietnia 2019 roku BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZADEK w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 - pobierz

 

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Wzór oferty - pobierz

 


Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku - pobierz

 


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pobierz

 


ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz

 

Formularz zgłaszania opinii i uwag - pobierz

Program współpracy - pobierz

Klauzula informacyjna RODO - pobierz

Program współpracy na rok 2020 - pobierz

Protokół z konsultacji społecznych dotyczący Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi - pobierz


ZARZĄDZENIE Nr 142/2019  Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. - pobierz


Program współpracy na rok 2020 - pobierz

Formularz uwag i opinii - pobierz

Protokół z konsultacji społecznych dotyczący Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok - pobierz

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Treść ogłoszenia - pobierz

Zarządzenie 87/2020 r. - pobierz

Wzór oferty - pobierz

Wzór sprawozdania - pobierz

Karta oceny formalnej - pobierz

Karta oceny merytorycznej - pobierz

 


 

 


 - doc06240920200730110757.jpg

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 125/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - pobierz

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 15 października 2020r. - pobierz

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 125/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Szad z dnia 15 października 2020r. - pobierz


 

 

Metryka

data wytworzenia
2013-02-13
data udostępnienia
2013-02-13
sporządzone przez
Urbaniak Sylwester
opublikowane przez
Urbaniak Sylwester
ilość odwiedzin
2419
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.